Pijnsyndroom

Home Up Wat is pijn? Pijn bestrijden Acute pijn Chronische pijn Zenuwpijn Pijnsyndroom

 

Regionaal Pijnsyndroom

Deze tekst is bestemd voor patiŽnten en familieleden van patiŽnten met een Complex Regionaal Pijnsyndroom (CRPS, Sympathische Reflex Dystrofie, Post-traumatische Dystrofie) en geeft informatie over het ziektebeeld en het behandelprogramma.

Wat is CRPS?

Complex Regionaal Pijnsyndroom (CRPS) is een ernstig en slecht begrepen ziektebeeld. Het treedt meestal op in een arm of been na een verwonding of een operatie. Waardoor dit ziektebeeld ontstaat is (nog) niet geheel duidelijk. Mede hierdoor is dit pijnsyndroom bekend onder vele namen.

Vroege herkenning van het syndroom is erg belangrijk, omdat men door snel met de behandeling te beginnen in veel gevallen kan voorkomen dat het ziektebeeld ernstiger wordt.

Symptomen van CRPS

Men kan de diagnose CRPS stellen, indien vier van de volgende symptomen aanwezig zijn:

  •     de ernst of het karakter van de pijn past niet in het patroon van het letsel of de operatie;

  •     abnormale pijn bij aanraken;

  •     abnormale kleur, meestal een roodblauwe verkleuring;

  •     abnormale temperatuur, meestal warmere, soms koudere extremiteiten;

  •     zwelling (oedeem);

  •     toename van pijn tijdens of na beweging.

Oorzaken van CRPS

In talrijke internationale publicaties over CRPS wordt melding gemaakt van een relatie met het sympathische (onwillekeurige of vegetatieve) zenuwstelsel, hoewel de aard van deze relatie nog niet geheel duidelijk is.

In feite ontstaat er bij een CRPS een stoornis in het regelmechanisme, dat zorgt voor het op gang komen van het genezingsproces na een verwonding, hetgeen leidt tot een dystrofie van de aangedane weefsels. "Dys" betekent "slecht" en "trofie" betekent "voedingstoestand."

In diverse wetenschappelijke studies met proefdiermodellen, waarbij een CRPS kan worden nagebootst, is aangetoond dat er abnormale verbindingen ontstaan tussen verschillende soorten zenuwen. Deze zenuwen hebben normaal geen of nauwelijks verbindingen met elkaar. Het gaat hierom verbindingen tussen gevoelszenuwen, pijnzenuwvezels, spieraansturende vezels en zenuwvezels behorend tot het sympathische (onwillekeurige) zenuwstelsel. Dit zou kunnen verklaren waarom bij CRPS stoornissen optreden in het gevoel en de spierkracht.

Soms ontstaat abnormale pijn bij de geringste aanraking of er ontstaat een stoornis in de regeling van de kleine bloedvaten van alle weefsels ( huid, spieren, botten, gewrichten, zenuwen en bloedvaten). Dit verklaart de kleurverandering, de abnormale temperatuur, het abnormaal zweten en de abnormale haar- en nagelgroei, de zwelling en pijn met als resultaat de dystrofie (gestoorde voedingstoestand van de weefsels).

  

Disclaimer
 
 © Copyright dr Sondervan, 2008-2022                  page last update: 10 aug 2015