Chronische pijn

Home Up Wat is pijn? Pijn bestrijden Acute pijn Chronische pijn Zenuwpijn Pijnsyndroom

 

 

Als pijn langer aanhoudt dan we zouden mogen verwachten, spreken we van chronische pijn. Die pijn heeft geen signaalfunctie meer, maar zorgt ervoor dat onze kwaliteit van leven sterk achteruitgaat. Bedenk maar eens hoe het zal zijn als u voortdurend pijn voelt bij het boodschappen doen, sporten of het doen van het huishouden.
Chronische pijn treffen we in velerlei vormen aan, van hoofdpijn tot reumatische pijn

Een ander voorbeeld van chronische pijn  vinden we bij de beschadiging van een zenuw als gevolg van een glasverwonding. Als de wond is genezen, kunnen het litteken en de omgeving pijn blijven doen

Chronische pijn treffen we in velerlei vormen aan, van hoofdpijn tot reumatische pijn. En hoewel niet alle pijn te verhelpen is, heeft men de laatste jaren wel veel vooruitgang geboekt. 

Chronische pijn belemmert mensen in hun dagelijks leven. 

Het ondervinden van pijn tijdens of na het werk, bij boodschappen doen, sporten of het doen van het huishouden, kan de kwaliteit van leven sterk doen dalen

En hoewel niet alle pijn te verhelpen is, heeft men de laatste jaren wel veel vooruitgang geboekt.in het verhelpen van de pijn,met name door deskundig gebruik van de neuraaltherapie,door daarvoor speciaal opgeleide artsen.

Dokter Sondervan is een reguliere arts, die opgeleid is en zeer ervaren in het uitoefenen van de neuraaltherapie, om u daarbij van uw pijnklachten af te helpen.

Artsen voor neuraaltherapie hebben zich gespecialiseerd in deze behandeltechnieken. Technieken, omdat elke pijnlokalisatie een andere techniek vereist. Over het algemeen zijn van deze neuraaltherapeutische behandelingen goede resultaten te verwachten, ernstige nadelen of complicaties doen zich niet voor. Het grote voordeel van deze manier van pijnbestrijding is dat de patiŽnt de inname van medicijnen (met als gevolg mogelijke hinderlijke bijwerkingen) kan staken.

Deze vorm van pijnbestrijding kan in veel chronische pijngevallen uitstekende resultaten opleveren. In de regel zijn er geen complicaties te verwachten. Wel kan er enkele dagen een lichte napijn optreden,als reactie op de behandeling.

Alle ingrepen vinden in plaats in de polikliniek-pijn-weg-amstelveen.

Indicaties.
Welke soorten pijn kunnen met behulp van bovengeschetste technieken behandeld worden?

  • Hoofdpijnen: cervicale hoofdpijn (uitstralend vanuit de halswervelkolom), posttraumatische pijnen, bijvoorbeeld het whiplash trauma, en vele type van migraine, o.a. hormonale migraine en hypnic headache.

  • Clusterhoofdpijn (ook wel het syndroom van Horton genoemd).

  • Aangezichtspijn, o.a. trigeminus neuralgie.

  • Nekpijn/nekklachten, al dan niet met uitstraling naar de armen, cervicobrachialgie.

  • Pijnen vanuit van de borst, intercostaal neuralgie.

  • Rugklachten/rugpijn, lumbago en ischialgie (spit).

  • Gordelroos (Herpes Zoster).

  • Pijnen veroorzaakt door kwaadaardige aandoeningen (Kanker).

Voordat u bij de Polikliniek-Pijn-Weg-Amstelveen komt is het belangrijk dat u reeds thuis rustig de vragenlijst ten behoeve van het eerste consult invult. Tijdens het eerste uitgebreide gesprek vindt ook een onderzoek plaats, wordt een mogelijk behandelplan besproken en worden er afspraken gemaakt omtrent behandeling. Tevens wordt een voorlichtingsfolder meegegeven. Soms is de patiŽnt na enkele behandelingen klachtenvrij, soms kan het pijnprobleem bijzonder uitgebreid zijn en zijn meer behandelingen nodig.

  

Disclaimer
 
 © Copyright dr Sondervan, 2008-2022                  page last update: 28 aug 2017