Bij suikerziekte

Home Up Na een operatie Bij suikerziekte

 

ZENUWPIJN BIJ SUIKERZIEKTE (DIABETISCHE NEUROPATHIE)

Wat is pijnlijke diabetische neuropathie?

Volgens het woordenboek is neuropathie het niet goed functioneren van één of meer zenuwen.

Wanneer de bloedsuikerspiegel als gevolg van suikerziekte (diabetes mellitus) niet goed wordt gereguleerd en/of de doorbloeding vermindert, kunnen de zenuwen beschadigd raken en kan er op den duur diabetische neuropathie ontstaan.

Deze zenuwaandoening is een complicatie (bijkomend, ongunstig verschijnsel) van suikerziekte. Het komt zowel voor bij type 1 als bij type 2 variant. Het treft vooral patiënten die tien jaar of langer suikerziekte hebben. Ook komt het vaker voor bij patiënten bij wie de bloedsuikerspiegel vaak ontregeld is geweest.

Wat zijn de klachten?

 •     Gevoelloosheid (vooral in de voeten)

 •     Het gevoel op watten te lopen

 •     Brandende en schietende pijnen (vooral in voeten, soms in handen)

 •     Constante, brandende pijn

 •     Pijn bij aanraking

 •     Gevoel van speldenprikken

 •     Elektrische schokken

 •     Pijn bij warmte of kou

 •     Gevoel of er mieren over de huid lopen

 •     Verminderde gevoeligheid voor pijn

 •     Verlies van warmte- en koude sensatie (voeten en benen, soms handen)

 •     Doffe pijn in de benen

 •     Branderig gevoel in de voetzolen

 •     Optrekkende pijn of gevoelloosheid vanuit de handen en voeten naar de armen en benen

 •     Vermoeidheid veroorzaakt door slecht slapen.

Soms ontstaan er problemen met het evenwicht, de coördinatie en het lopen. Hierbij kunnen podologische correctiezolen van onschatbare waarde zijn. Patiënten met suikerziekte kunnen een ‘diabetische voet’ ontwikkelen doordat ze zich ongemerkt verwonden door stoten of schaven. Die wondjes kunnen, zeker bij langdurige suikerziekte, gaan zweren. In het ergste geval kan dat leiden tot amputatie.

Neem uw klacht serieus!

Zodra u merkt dat deze klachten beginnen, neem dan contact op met uw behandelend arts om uw klachten te bespreken. 

Gevolgen van zenuwpijn

 •     Verminderde levenskwaliteit door constante pijn

 •     Last van psychologische druk

 •     Moeite met dagelijkse activiteiten of beïnvloeding van uitvoeren van werkzaamheden

 •     Depressie of verandering van gedrag, apathie

 •     Slaapstoornissen

 •     Onbegrip uit de omgeving

Zeventig procent van de patiënten lijdt aan een slaapstoornis. Er treedt interactie op tussen de pijn en de slaap. Een slechte nachtrust veroorzaakt vaak een verergering van de pijn. Ook kan het effect hebben op uw stemming. Er ontstaat een vicieuze cirkel en daarom is het belangrijk om de pijn te behandelen om dit te doorbreken.

Wat kunt u er zelf aan doen?

 •     Goed opletten waar u loopt

 •     Goede schoenen dragen die niet knellen , bijv. kunt u design schoenen laten aanmeten bij o.a. De Paskamer van Peternel_s™

 •      Advies vragen van een deskundige podoloog/podotherapeut o.a. bij Footcare Amsterdam

Uw behandelend arts in de neuraaltherapie is de aangewezen persoon om samen met u tot een optimale behandeling te komen.

Behandelmogelijkheden

Hoe kan zenuwpijn worden behandeld?

Het kan zijn dat zenuwpijn nooit meer helemaal weggaat. De pijn kan wel zoveel mogelijk verminderd worden. Daarvoor zijn verschillende soorten behandelingen mogelijk en de behandeling zal bij iedere persoon anders uitpakken. Waar de één baat bij heeft, werkt bij de ander helemaal niet. Pijnbestrijding is een soort detectivewerk, het kan dus even zoeken zijn naar de juiste behandeling en dit kan enige tijd kosten. Verder vermindert de pijn niet direct en duurt het vaak dagen tot weken voordat de behandeling aanslaat. Daarnaast is het belangrijk om realistische doelen te stellen over wat u wilt bereiken met de pijnbehandeling.

Behandelmogelijkheden

Als de diagnose zenuwpijn gesteld is, kan de huisarts een behandeling starten. In sommige gevallen zal hij u doorverwijzen naar een erkende arts voor neuraaltherapie , die immers een pijnspecialist is. 

Alternatieve geneeswijzen

Bijvoorbeeld neuraaltherapie, mits uitgevoerd door een daarvoor volledig opgeleide arts bij het AVIG/NVNR.

Er over praten

Door over de pijn en de invloed op uw dagelijkse leven te praten, kunt u ontdekken wat bij u pijn uitlokt of wanneer u minder pijn hebt. Hierdoor kunt u er beter mee omgaan en kunnen uw klachten minder worden. 

Medicijnen

Welke geneesmiddelen kunnen worden o.a. gebruikt bij zenuwpijn?

Anti-epileptica

Anti-epileptica worden van oorsprong toegepast tegen epilepsie. Ze worden echter ook gebruikt bij zenuwpijn die in aanvallen optreedt, zoals de trigeminusneuralgie (aangezichtspijn) en bij zenuwpijn als gevolg van diabetes mellitus. Hoe anti-epileptica precies werken bij zenuwpijn is niet bekend, men denkt dat de prikkelbaarheid van de zenuwen vermindert . Hierdoor versturen de geïrriteerde en beschadigde zenuwen minder prikkels naar de hersenen, zodat pijnklachten verminderen. 

Capsaïcine

Capsaïcine verhindert dat pijn- of gevoelsprikkels worden doorgegeven aan de hersenen. Tevens maakt de crème de huid plaatselijk gevoelloos en verlicht de pijn. De pijn vermindert meestal binnen twee tot vier weken, soms kan het zes weken duren voor u voldoende effect merkt.

Clonazepam

Clonazepam werkt vooral bij zenuwpijn ten gevolge van diabetes mellitus. Het wordt vaak in combinatie met tricyclische antidepressiva gebruikt.

Lidocaïne op de huid

Lidocaïne crème, gel of smeersel wordt gebruikt bij zenuwpijn ,die ontstaat na een infectie met het Herpes-virus, bijvoorbeeld bij gordelroos. Lidocaïne maakt de huid plaatselijk gevoelloos en verlicht de pijn.

Tricyclische antidepressiva

Tricyclische antidepressiva regelen in de hersenen de hoeveelheid serotonine en noradrenaline, twee van nature voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemming en emoties.

Tricyclische antidepressiva worden oorspronkelijk dan ook gebruikt als middel tegen depressiviteit. Bij deze toepassing bleek dat het soms ook zenuwpijnen verminderde. Dit pijnstillende effect komt op een andere manier tot stand dan de werking tegen depressiviteit. Voorbeelden zijn amitriptyline, clomipramine en nortriptyline.

Bij gemengde chronische pijn (dus ‘gewone’ pijn en zenuwpijn) lijkt het dan ook het meest logisch om een combinatie van medicijnen te gebruiken die op beide pijnsoorten inwerken. Dat betekent dat u meestal een combinatie van verschillende middelen krijgt voorgeschreven.

Bijwerkingen zijn er uiteraard ook. Er bestaat simpelweg geen effectief middel zonder bijwerkingen. Voor de meeste mensen zijn deze bijwerkingen van voorbijgaande aard. Het loont dus de moeite om het slikken vol te houden. Door de zure appel heen bijten als het ware. U moet er rekening mee houden dat de meeste antidepressiva en anti-epileptica de eerste tot de tweede week bijwerkingen hebben zoals: misselijkheid, hartkloppingen, duizeligheid, wazig zien, slaperigheid (of moeilijk kunnen inslapen). Het lijkt er soms op of de klachten die u had, toenemen. Mochten de bijwerkingen langer dan drie weken duren, dan is het beter met uw voorschrijvend arts te overleggen om mogelijk naar een ander medicijn over te schakelen. De gevoeligheid voor medicijnen kan van persoon tot persoon variëren.

De gebruikte middelen alleen tegen chronische pijn zijn nog niet in staat gebleken de pijn volledig te doen verdwijnen;neuraaltherapie kan hierbij van onschatbare waarde zijn. 

Draaglijker maken van de pijn en een betere kwaliteit van leven is een haalbare doel.

Zenuwverdoving

Bij sommige soorten zenuwpijn is het mogelijk om de zenuw tijdelijk  te verdoven, waardoor er geen pijnprikkel meer aan de hersenen wordt gegeven. Het  verdoven van de zenuw gebeurt door een kort werkend verdovend   stofje in de zenuw te spuiten, op neuraaltherapeutische wijze.

Het is belangrijk om altijd samen met uw arts af te stemmen, wat u kan verwachten van de behandeling.

Hoe lang blijft de pijn bestaan?

Door de veranderingen in het zenuwstelsel kunnen zenuwcellen nog steeds ‘vuren’, dus signalen afgeven. Een behandeling is altijd gericht op vermindering van deze signalen, maar volledig wegnemen is niet altijd mogelijk. De pijn kan soms   gedeeltelijk blijven bestaan.

Hoe lang duurt de behandeling van zenuwpijn?

Sommige behandelingen kunnen voorspoedig verlopen. Andere kunnen regelmatig terugkeren of zijn levenslang.

Wat is belangrijk?

Het doel van de behandeling moet duidelijk zijn.

 •     De oorspronkelijke oorzaak van de zenuwpijn (neuropathische pijn) is zelden weg te nemen

 •     Meestal is een gedeeltelijke verlichting van de pijn meer realistisch dan de verwachting dat alle pijn over zal gaan; totaal pijnvrij worden is niet altijd mogelijk

 •     Daarnaast is het belangrijk om realistische doelen te stellen over wat u wilt bereiken met de pijnbehandeling

 •     Wacht niet te lang af, maar bespreek met uw arts een doorverwijzing naar een erkende arts voor neuraaltherapie , die immers een pijnspecialist is. 

 •     Trek tijdig aan de bel, laat het niet zo ver komen dat u de controle verliest over uw lichaam

 •     Houd u aan de afspraken met uw arts over lifestyle, oefeningen, etc.

 

  

Disclaimer
 
 © Copyright dr Sondervan, 2008-2022                  page last update: 10 aug 2015