Uitgangspunten

Home Up Uitgangspunten Soorten therapie Hoe het werkt Behandelfrequentie Bevoegdheid

 

Neuraaltherapie richt zich op het opheffen van blokkades in het lichaam door een injectie met een lokaal verdovende stof.

Door de verdoving wordt de blokkade uitgeschakeld en kan de energie weer vrij door het lichaam stromen. Zo wordt de bron van diverse klachten aangepakt. Bij de neuraaltherapie wordt ervan uitgegaan dat de oorzaak van ziektes een verstoorde energie in het lichaam is. In de neuraaltherapie wordt een relatie verondersteld tussen plekken aan de oppervlakte van het lichaam en klachten elders in het lichaam.

 

In de neuraaltherapie gaat men uit van

 

Aandacht voor de persoon als geheel

De behandeling is niet alleen gericht op de specifieke ziektesymptomen maar op het algehele functioneren van de mens. Leef- en eetgewoonten, persoonlijkheid, psychisch gestel etc. worden betrokken in de diagnose en in de behandeling.

Het zelfherstellend vermogen van de mens

Het lichaam is in principe zelf in staat om te herstellen en te genezen. Bij ziekte is de behandeling er op gericht om dit zelfherstellend vermogen van het lichaam te ondersteunen.

Samenhang tussen lichaam en geest

Lichaam en geest vormen een onscheidbaar geheel. Ziekte kan het gevolg zijn van geestelijke problemen en omgekeerd. Dit betekent dat bij de behandeling aan beide aspecten aandacht moet worden besteed.

De positieve kant van ziek-zijn

Ziekte is een onderdeel dat bij het leven hoort. Door ziektes kunnen mensen weerstand opbouwen en sterker worden. Ook op geestelijk niveau kunnen we van ziekte leren. Het kan een kans zijn voor persoonlijke bewustwording en groei.

top van de pagina

Download de brochure "Neuraaltherapie"

 

  

Disclaimer
 
  Copyright dr Sondervan, 2008-2022                  page last update: 10 aug 2015