Behandelfrequentie

Home Up Uitgangspunten Soorten therapie Hoe het werkt Behandelfrequentie Bevoegdheid

 

HOE VAAK MOET HET HERHAALD WORDEN ?

 

Theoretisch zou één behandeling kunnen volstaan als er bij een patiënt sprake zou zijn van één stoorveld, dat de klachten veroorzaakt en je dit stoorveld tijdens het eerste consult zou behandelen. 

 

Heel sporadisch komt dit voor, maar gewoonlijk is een aantal behandelingen nodig om tot goed resultaat te komen. Gemiddeld kunnen na een vijftal behandelingen de blokkades voor een groot deel verdwenen zijn.

 

  

Disclaimer
 
 © Copyright dr Sondervan, 2008-2022                  page last update: 10 aug 2015